Svara mot retweet

Svara mot retweet

Svara och retweet är två funktioner som hjälper till att använda sociala nätverk och Twitter för mikrobloggtjänster. Twitter är ett socialt medium där människor över hela världen kommunicerar via "tweets" eller meddelanden upp till 140 tecken långa. Ett svar på twitter innebär att svara på ett meddelande eller tweet från en person medan att retweeta är att sända (som vidarebefordra ett e-postmeddelande) ett tweet eller ett meddelande som har skickats av en person till andra. Jämförelsediagram

Läs Mer