Huggies vs. Pampers

Huggies vs. Pampers

De två mest populära blöjmärkena för engångsbruk - Huggies och Pampers - liknar pris och sortiment, men Pampers finns i större storlekar. Pampers är ett varumärke Procter & Gamble och har cirka 35% global marknadsandel. Huggies kommer från Kimberly-Clark och har cirka 22% av den globala marknadsandelen. Jämförel

Läs Mer
Enfamil vs. Similac

Enfamil vs. Similac

När man väljer modersmjöl, bestämmer föräldrar vanligtvis baserat på näring, säkerhetsprotokoll, produktutbud, tillgänglighet och priser. Detta är en opartisk jämförelse av Similac och Enfamil , de två största tillverkarna av babyformler , på dessa parametrar. Jämförelsediagram Enfamil kontra Similac jämförelse diagram Enfamil Similac Företag Mead Johnson Abbott Laboratories Produkter för gravida kvinnor Expecta R Lipil - stödjer hjärnans utveckling av baby Similac Prenatal Formel för övergripande spädbarnsutveckling Enfamil R Premium Similac Advance, Similac SimplySmart Formel som hjälper späd

Läs Mer
Private School vs. Public School

Private School vs. Public School

En privatskola är självständig och genererar sin egen finansiering genom olika källor som studentundervisning, privata bidrag och bidrag. En offentlig skola finansieras av regeringen och alla elever deltar utan kostnad. På grund av finansiering från flera källor kan privata skolor undervisa utöver den vanliga läroplanen, kunna tillgodose en viss typ av studenter (begåvade, speciella behov, specifik religion / språk) eller ha en alternativ läroplan som konst, drama, teknik etc. Offentliga

Läs Mer
DTaP vs. Tdap

DTaP vs. Tdap

DTaP- vaccinet är avsett för barn (vanligtvis spädbarn) under 7 år för att ympa dem mot difteri, stivkrampa och kikhoste (kikhoste). Tdap är det förstärkningsskott som ges vid 11 års ålder och sedan hela livet efter ungefär vart tionde år för att säkerställa fortsatt immunitet genom tonåren och vuxen ålder. Jämförelsediagr

Läs Mer
Tygblöjor kontra engångsblöjor

Tygblöjor kontra engångsblöjor

Låt oss ta en titt på skillnaderna mellan duk och engångsblöjor när det gäller kostnader, bekvämlighet, miljöpåverkan och riskerna för blöjautslag. Jämförelsediagram Tygdukar kontra jämförbara diagram för engångsblöjor Tygblöjor Engångsblöjor Kosta Inledningsvis är stora investeringar, men besparingarna på längre sikt, särskilt om duk används för mer än ett barn. Kan vara dyrt, särskilt om

Läs Mer
Amning kontra Formel

Amning kontra Formel

Amning rekommenderas av American Academy of Pediatrics. Amning är emellertid inte alltid möjligt för alla kvinnor, och valet om man ska amma eller använda formel är ett personligt. Cirka 60-65% av spädbarn i Amerika ammas som nyfödda, och över 73% av dem övergår till spädbarnsformel mellan födseln och 6 månaders ålder. Bröstmjölk t

Läs Mer