Kvalitetssäkring kontra kvalitetskontroll

Kvalitetssäkring kontra kvalitetskontroll

Kvalitetssäkring är processorienterad och fokuserar på förebyggande av defekter, medan kvalitetskontroll är produktorienterad och fokuserar på identifiering av defekter. Jämförelsediagram Kvalitetssäkring jämfört med jämförelsediagram för kvalitetskontroll Kvalitetssäkring Kvalitetskontroll Definition QA är en uppsättning aktiviteter för att säkerställa kvalitet i de processer som produkter utvecklas. QC är en uppsättni

Läs Mer
Granskning kontra utvärdering

Granskning kontra utvärdering

Även om revision och utvärdering är båda sätten att utvärdera processer, produkter och mätvärden, finns det skillnader mellan granskningar och utvärderingar i fråga om varför de utförs och metoden för att utföra utvärderingen. Jämförelsediagram Diagram jämfört med utvärderingsjämförelsetabellen Granska Utvärdering typer Revisioner är av olika slag, kvalitet och integrerade eller differentierade till personliga, interna, externa, lagstadgade, icke-statliga, sociala, prestanda och slutliga. Utvärderingarna är huv

Läs Mer