KB mot MB

KB och kB avser kilobyte - en informationsenhet eller datalagring som är lika med antingen 1 024 byte (210) eller 1 000 byte (103), beroende på sammanhang.

MB avser megabyte - en enhet för information eller datorlagring som är lika med antingen 1 048 566 byte (220) eller 1 000 000 byte (106), beroende på sammanhang. En megabyte har cirka 1 000 kilobyter (eller 1 024 för att vara exakt).

Jämförelsediagram

KB jämfört med MB jämförelse diagram
KB MB
Står förkilobyteMegabyte

Skillnad mellan kB och kb, MB och Mb

kb är kilobit och kB är kilobyte. Medan MB är megabyte, refererar Mb till Megabits. 1 byte har 8 bitar. Filstorlekar uttrycks vanligtvis i KB och MB medan kb och Mb ofta används för att uttrycka dataöverföringshastigheter (t.ex. en trådlös router på 54 Mbps eller 3G- eller 4G-anslutningshastigheter).

Alla informationsvolymenheter

Lite är den minsta informationsenheten. Det är antingen en 0 eller 1. En byte är nästa minsta enhet och är lika med 8 bitar. All annan informationenhet kommer från bitar och byte och representerar ett visst antal bitar (eller byte).

Varje enhet innehåller ett prefix och suffix. Suffixet anger om enheten representerar bitar eller byte; prefixet anger hur många bitar / byte som transporteras. Det finns två typer av prefix:

 • Kilo-, mega-, giga-, tera-, peta-: dessa är de prefix som används mest. De anger aggregeringar i enheter om 1 000.
  • Kilo är 10001
  • Mega- är 10002 dvs 1 miljon
  • Giga- är 10003 dvs 1 miljard
  • Tera- är 10004 dvs 1 biljon
  • Peta- är 10005 dvs 1 kvadrillion
 • Kibi-, mebi-, gibi-, tebi-, pebi-: dessa prefix anger aggregeringar i enheter av 1024. Eftersom datoranvändning använder ett binärt system är totalen för lagringsenheter alltid med krafter 2. 1024 är 210.
  • Kibi- är 10241
  • Mebi- är 10242
  • Gibi- är 10243
  • Tebi- är 10244
  • Pebi- är 10245

Genom att använda detta mönster kan vi se det

EnhetBasKraftVärde
Kilobit (Kb eller kb)100011000 bitar
Megabit (Mb)1000210002 bitar; eller 1000 kilobit
Gigabit (Gb)1000310003 bitar; eller 1000 megabit
Terabit (Tb)1000410004 bitar; eller 1000 gigabit
Kilobyte (KB eller kB)100011000 byte
Megabyte (MB)1000210002 byte; eller 1000 kilobyte
Gigabyte (GB)1000310003 byte; eller 1000 megabyte
Terabyte (TB)1000410004 byte; eller 1000 gigabyte
Kibibyte (KiB)102411024 byte
Mebibyte (MiB)1024210242 byte; eller 1024 kibibytes
Gibibyte (GiB)1024310243 byte; eller 1024 mebibytes
Tebibyt (TiB)1024410244 byte; eller 1024 gibibytes

Kbps vs. Mbps och andra datahastighetsenheter

Datahastighetsenheter representeras som information per sekund. Exempelvis använder kilobit per sekund symbolen kbps, kbit / s eller kb / s; Kilobyte per sekund skrivs som kB / s och Mbps står för Megabit per sekund .

Notationen följer denna konvention:

 • Använd små bokstäver b för bitar och stora bokstäver B för byte. t.ex. MB / s är megabyte per sekund och Mbps är megabit per sekund.
 • K står för kilo och kan användas i stora och små bokstäver. M står för mega, G för giga, T för tera. Så 1 Gbps är 1 gigabit per sekund. Dessa enheter är aggregerade i multiplar om 1000.
 • Ki står för kibi, så KiB / s är kibibytes per sekund medan Kib / s eller Kibit / s är kibibit per sekund. På liknande sätt står Mi för Mebi, Gi för Gibi och Ti för Tebi. Enheterna är aggregerade med krafter på 2, specifikt 210.
Symbolnamnbit per sekund
bit / sbit per sekund1
B / sbyte per sekund8
kbit / skilobit per sekund1000
Kibit / skibibit per sekund1024
kB / skilobyte per sekund8000
KiB / skibibyte per sekund8192
Mbit / smegabit per sekund1.000.000
Mibit / smebibit per sekund1.048.576
MB / smegabyte per sekund8.000.000
MiB / smebibyte per sekund8.388.608
Gbit / sgigabit per sekundmiljard
Gbit / sgibibit per sekund1073741824
GB / sgigabyte per sekund8000 miljoner
GiB / sgibibyte per sekund8589934592
Tbit / sterabit per sekund1, 000, 000, 000, 000
Tibit / stebibit per sekund1.099.511.627.776
TB / sterabyte per sekund8.000.000.000.000
TiBa / stebibyt per sekund8.796.093.022.208

Relaterade Artiklar