Fraunhofer Diffraktion kontra Fresnel Diffraktion

I optik är Fraunhofer diffraktion (uppkallad efter Joseph von Fraunhofer), eller fjärrfältdiffraktion, en form av vågdiffraktion som inträffar när fältvågor passeras genom en bländare eller slits som orsakar att storleken på en observerad bländarbild ändras på grund av observationsläget och den allt mer plana karaktären hos utgående diffraherade vågor som passerar genom öppningen.

Det observeras på avstånd utanför Fresneldiffraktions nära fältavstånd, vilket påverkar både storleken och formen på den observerade bländarbilden och inträffar endast när Fresnel-numret

, varvid parallellstrålnings-approximationen kan tillämpas.

Å andra sidan är Fresnel-diffraktion eller nära-fältdiffraktion en process för diffraktion som uppstår när en våg passerar genom en öppning och diffrakterar i det närmaste fältet, vilket orsakar att varje diffraktionsmönster som observeras skiljer sig i storlek och form, beroende på avståndet mellan bländaren och projektionen. Det inträffar på grund av det korta avståndet i vilket de diffraherade vågorna sprider sig, vilket resulterar i ett Fresnel-nummer som är större än 1 ( F > 1). När avståndet ökas blir utgående diffraherade vågor plan och Fraunhofer-diffraktion uppstår.

Relaterade Artiklar