Ekonomisk utveckling kontra ekonomisk tillväxt

Ekonomisk utveckling kontra ekonomisk tillväxt

Ekonomisk tillväxt är ett smalare koncept än ekonomisk utveckling. Det är en ökning av ett lands verkliga nivå av nationell produktion som kan orsakas av en ökning av resursens kvalitet (genom utbildning etc.), ökning av mängden resurser och förbättringar i teknik eller på annat sätt en ökning av värdet på varor och tjänster som produceras av alla sektorer i ekonomin. Ekonomisk tillv

Läs Mer
Bruttonationalprodukt (BNP) kontra bruttonationalprodukt (BNP)

Bruttonationalprodukt (BNP) kontra bruttonationalprodukt (BNP)

BNP (eller bruttonationalprodukt ) och BNP ( bruttonationalprodukt ) mäter storleken och styrkan på en ekonomi men beräknas och används på olika sätt. Jämförelsediagram BNP jämfört med BNI-jämförelsediagram BNP BNP Står för Bruttonationalprodukt Bruttonationalprodukt Definition Ett uppskattat värde på det totala värdet av ett lands produktion och tjänster inom dess gräns, av dess medborgare och utlänningar, beräknas under loppet på ett år. Ett uppskattat värde

Läs Mer
Nominell BNP kontra Real BNP

Nominell BNP kontra Real BNP

Real BNP erbjuder ett bättre perspektiv än nominell BNP när man spårar den ekonomiska produktionen under en tidsperiod. När människor använder BNP-tal talar de ofta om nominell BNP, som kan definieras som ett lands totala ekonomiska produktion. Denna produktion mäts till nuvarande prisnivåer och valutavärden utan att ta hänsyn till inflationen. Jämförels

Läs Mer
Kartell mot oligopol

Kartell mot oligopol

Inom ekonomin är ett oligopol en marknadsstruktur där industrin domineras av ett litet antal säljare (oligopolister). De dominerande säljarna, eftersom de är så få i antal, kommer var och en att vara medvetna om de andras handlingar. Ett företags beslut påverkar och påverkas av andra företags beslut. En kartel

Läs Mer
Finanspolitik kontra monetär politik

Finanspolitik kontra monetär politik

Ekonomiska beslutsfattare sägs ha två slags verktyg för att påverka ett lands ekonomi: skatte- och monetär . Finanspolitiken avser statens utgifter och inkomstinsamling. Till exempel, när efterfrågan är låg i ekonomin, kan regeringen kliva in och öka sina utgifter för att stimulera efterfrågan. Eller så k

Läs Mer