Flotsam vs. Jetsam

Flotsam vs. Jetsam

Flotsam och jetsam är marin skräp som finns i världens hav. Skillnaden mellan jetsam och flotsam är relaterad till huruvida skräpet kastades i havet medvetet eller ofrivilligt kastades i havet. De fick tidigare en särskild betydelse på grundval av specifika nautiska betydelser med rättsliga konsekvenser. I mode

Läs Mer