Bcc vs. Cc

I e-postterminologi står Cc för " kolkopia " och Bcc står för " Blind kolkopia ". Skillnaden mellan CC och Bcc är att mottagare av kolkopia (CC) är synliga för alla andra mottagare medan de som är BCCed inte är synliga för någon.

För att ange mottagarna kan ett e-postmeddelande innehålla adresser i något av de tre följande fälten:

  • Till : fältmottagare är meddelandets publik
  • CC : fältmottagare är andra som författaren vill informera om meddelandet offentligt (kolkopia)
  • BCC : fältmottagare är de som diskret eller underlåtet informeras om kommunikationen och kan inte ses av någon av de andra adressaterna.

Det är vanligt att använda fältet BCC: när man adresserar en mycket lång lista med mottagare, eller en lista över mottagare som inte (nödvändigtvis) ska känna varandra, t.ex. i e-postlistor.

Jämförelsediagram

Bcc kontra Cc-jämförelsediagram
bcc cc
Syn-Mottagaren kan inte se Bcc-Mottagaren kan se Cc
svara-Bcc kan inte se mottagarens svar-Cc: er kan inte se mottagarens svar

Exempel på CC mot BCC

Från : Frank Sinatra

Till : Kurt Cobain

Cc : Bob Dylan; Jim Morrison

Bcc : Mark Knopfler; Paul McCartney

I exemplet ovan ser alla mottagare av e-postmeddelandet (inklusive Mark Knopfler och Paul McCartney) följande e-posthuvudinformation när de får e-postmeddelandet:

Från : Frank Sinatra

Till : Kurt Cobain

Cc : Bob Dylan; Jim Morrison

Detta innebär att ingen av mottagarna kommer att veta vilka Bcc- mottagarna är. Var och en av BCCed- mottagarna kommer naturligtvis att inse att de var på BCC men de kommer inte att veta vem som var på BCC.

Använda Bcc för att bevara sekretess

Relaterade Artiklar