AC vs. DC (växelström kontra likström)

Elektricitet flyter på två sätt: antingen i växelström (AC) eller i likström (DC) . Elektricitet eller "ström" är inget annat än att elektroner rör sig genom en ledare, som en tråd. Skillnaden mellan växelström och likström ligger i den riktning i vilken elektronerna flyter. I DC flyter elektronerna stadigt i en enda riktning, eller "framåt". I växelström växlar elektroner riktningar, ibland "framåt" och sedan "bakåt".

Växelström är det bästa sättet att överföra el över stora avstånd.

Jämförelsediagram

Växelström kontra likströmsjämförelsediagram
Växelström Likström
Mängd energi som kan transporterasSäkert att överföra över längre stadsavstånd och kan ge mer kraft.Spänningen på DC kan inte röra sig så långt förrän den börjar tappa energi.
Orsak till elektronernas flödesriktningRoterande magnet längs tråden.Stabil magnetism längs tråden.
FrekvensFrekvensen för växelström är 50Hz eller 60Hz beroende på land.Frekvensen för likström är noll.
RiktningDen vänder sin riktning medan den flyter i en krets.Det flyter i en riktning i kretsen.
NuvarandeDet är strömmen i storlek som varierar med tidenDet är strömmen med konstant storlek.
Flöde av elektronerElektroner fortsätter att växla riktningar - framåt och bakåt.Elektroner rör sig stadigt i en riktning eller "framåt".
Tagen frånAC-generator och elnät.Cell eller batteri.
Passiva parametrarImpedans.Endast motstånd
EffektfaktorLigger mellan 0 och 1.det är alltid 1.
typerSinusformad, trapesformad, triangulär, fyrkant.Ren och pulserande.

Växel och likström. Den horisontella axeln är tid och den vertikala axeln representerar spänning.

Ursprung av växelström och likström

Ett magnetfält nära en tråd får elektroner att strömma i en enda riktning längs tråden, eftersom de avvisas av den negativa sidan av en magnet och dras mot den positiva sidan. Så här föddes likström från ett batteri, främst tillskrivs Thomas Edisons arbete.

AC-generatorer ersatte gradvis Edisons DC-batterisystem eftersom AC är säkrare att överföra över längre stadsavstånd och kan ge mer kraft. Istället för att applicera magnetismen längs tråden stadigt använde forskaren Nikola Tesla en roterande magnet. När magneten var orienterad i en riktning flödade elektronerna mot det positiva, men när magnetens orientering vändes, vred elektronerna också.

Videojämförelse av växel och likström

Användning av transformatorer med växelström

En annan skillnad mellan AC och DC innebär den mängd energi den kan bära. Varje batteri är utformat för att producera endast en spänning, och denna spänning på DC kan inte röra sig så långt förrän det börjar tappa energi. Men växelspänningen från en generator, i ett kraftverk, kan stöta upp eller ner i styrka av en annan mekanism som kallas en transformator . Transformatorer är belägna på den elektriska polen på gatan, inte vid kraftverket. De ändrar mycket hög spänning till en lägre spänning som passar dina hushållsapparater, som lampor och kylskåp.

Lagring och konvertering från AC till DC och vice versa

AC kan även ändras till DC med en adapter som du kan använda för att driva batteriet på din bärbara dator. DC kan "slås" upp eller ner, det är bara lite svårare. Inverterare byter DC till AC. Till exempel, för din bil skulle en växelriktare ändra 12 volt DC till 120 Volt AC för att köra en liten enhet. Medan DC kan lagras i batterier, kan du inte lagra AC.

Relaterade Artiklar